fbpx
038-765667, 093-1544441 [email protected]

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

กรุณากรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม หลังจากได้รับเอกสารแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดสัมภาษณ์งานอีกครั้ง

  เพศ

  ต้องการสมัครตำแหน่ง

  การศึกษา

  เลือกสถานที่สัมภาษณ์งาน

  รับสมัครงาน

  เอกสารที่ใช้สมัครงาน

  สำเนาบัตรประชาชน

  สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript)